Original: http://www.gatsby.ucl.ac.uk/~dayan/book/

Neuroștiință teoretică

Modelarea matematică şi computaţională de sisteme neuronale

Peter Dayan şi LF Abbott


cover

Cuprins
Exerciţii
Sprijin predarii
Erata

Propoziţii capitol: pdf ps.gz

Cumpără de la:
amazon.com (capac greu)
amazon.com (Paperback)
amazon.co.uk
Barnes and Noble
de comparare Preţ

ISBN 0-262-04199-5

MIT Press pagină Web

Neuroştiinţa teoretică oferă o bază cantitativă pentru descrierea activității sistemelui nervos, determinînd cum funcţionează acesta și descoperă principiile generale prin care acestea operează. Acest text introduce metode matematice şi computaţionale de bază a neuroştiinţei teoretice şi prezintă aplicaţii într-o varietate de domenii, inclusiv viziune, integrare senzorio-motorică, dezvoltare, învățare si memorie.

Cartea este împărţită în trei părţi. Partea I discută relaţia dintre stimuli senzoriali şi răspunsuri neuronale, cu accent pe reprezentarea informaţiilor despre activitate prin marcare de neuroni. Partea II-a discută modelare neuronilor și circuitelor neuronale pe baza biofizicii celulare si sinaptice. Partea III-a analizează rolul plasticității în dezvoltare şi învăţare. O anexă se referă la metode matematice utilizate.


Vă rugăm să contactaţi pe Peter Dayan sau Larry Abbott pentru informaţii suplimentare sau pentru a raporta despre erori.


Idea copertei – Heidi Cartwright.


Most popular articles: